תנאי קבלה לתוכנית 6 שנתית:

1.תעודת בגרות ( המועמד חייב להחזיק בתעודת בגרות מקורית מטעם משרד החינוך. זכאות לבגרות אינה קבילה. ממוצע בגרויות 85 ומעלה).

2.עדיפות לרקע קודם במקצועות ריאליים (כימיה, פיסיקה, ביולוגיה).

3.ידיעת השפה האנגלית ברמה מספקת בכדי ללמוד במכינה קדם אקאדמית (בתחילת המכינה הסטודנטים יעברו בחינת ידע באנגלית), 4 יח לימוד ומעלה.

4.ראיון אישי – כל סטודנט נדרש לעבור ראיון אישי עם נציגי הפרוייקט כתנאי קבלה הכרחי לפרוייקט.

*ישנה אפשרות לגשת למבחני כניסה לאוניברסיטה ללא מכינה קדם אקאדמית במידה והמועמד בעל ידע קודם במקצועות ריאלים, ברמה מספקת בכדי לעמוד במבחני הכניסה. כמו כן ניתן לעשות קורס קדם אקאדמי ממוחשב מטעם האוניברסיטה, על מנת להיתכונן לבחינות כניסה.

 

שלבי תהליך קבלה לפרוייקט:

שלב 1

*בחינת התאמת המועמד תיערך אך ורק לאחר קבלת המסמכים.

יש לשלוח בהקדם לדואר אלקטרוני של  פרוייקט את המסמכים הבאים, כקובץ סרוק:

1.תעודת בגרות מקורית המונפקת ע״י משרד החינוך, כולל גיליון ציונים.

2.דרכון בתוקף.

3.קורות חיים באנגלית.

מרגע קבלת המסמכים, תוך שבוע עד עשרה ימים יישלח מייל למועמד הכולל החלטה אודות התאמתו לפרוייקט והמשך התהליך, במידה ונמצא מתאים.  

 

שלב 2

*כעת שלב 2 ושלב 3 אינם אקטואליים עקב היעדר טיסות ישירות, במקום, המועמד חייב לעבור בשלב זה ראיון אישי עם עובדי הפרויקט בפורמט של אונליין. כשבוע עד עשרה ימים מראיון אישי המועמד יקבל מייל רשמי, אודות התאמתו לפרויקט. במידה ונמצא מתאים ואכן מעוניין ללמוד בפרויקט, עליו לשלוח למייל  מכתב בקשה להשתתפות בפרויקט. יש לציין תוכנית לימודים, בה המועמד מעוניין.

כאשר מועמד מקבל אימייל המאשר הגשת מועמדות לפרוייקט על סמך בחינת  מסמכים אישיים, עליו להירשם ליום פתוח באוניברסיטה בהאתם לתאריכים שישלחו ע״י נציג. על המועמד להמתין לקבלת אישור הגעה ליום פתוח אשר יינתן בהתראה של חודש מראש כולל פרטי הטיסה בה יש להגיע עם שאר המועמדים. במסגרת היום הפתוח יינתן לכל מועמד השירות הבא: פגישת המועמד בשדה התעופה, מתן לינה למשך שתי לילות בקמפוס האונרסיטאי, סיור מודרך באוניברסיטה ביום הראשון, סיור מודרך בעיר ביום השני. כחלק מהיום הפתוח המועמד יעבור ראיון אישי עם נציגי הפרוייקט.

 

 

שלב 3

במידה והמועמד הינו מעוניין לקחת חלק בפרוייקט לאחר ביקורו ביום הפתוח ונמצא מתאים על סמך הראיון הראשוני, על המועמד לשלוח לדואר האלקטרוני מכתב בקשה להשתתפות בפרוייקט תוך חודש ימים מביקורו ביום הפתוח. במייל יש לציין תוכנית לימודים בה הוא מעוניין (כולל או לא כולל מכינה קדם אקדמאית).

 

שלב 4

בטווח של שבוע נציג יאשר את קבלתו לפרוייקט, לאחר מכן המועמד נדרש לשלוח תוך חודש ימים לאימייל קובץ סרוק של תירגום דרכון בתוקף לשפה הרוסית, עם חותמת נוטריון ואפוסטיל,

תרגום תעודת בגרות מקורית, כולל גיליון ציונים כולל חותמת נוטריון ואפוסטיל. בתווך של עד שלושה שבועות מרגע קבלת המסמכים האוניברסיטה מנפיקה הזמנה ללימודים, אשר מועברת בדואר פנים לשגרירות בלארוס בישראל. כאשר ההזמנה תהיה מוכנה המועמד יקבל אישור למייל ועליו יהיה לרכוש ביטוח בריאות ״ הראל״ המונפק בשפה אנגלית אשר מותאם לבלארוס. את הביטוח יש לרכוש לתקופה של חודש ימים, בהתאם להנחיות נציגי הפרוייקט, אשר ידגישו את התאריכים המדוייקים עבורם נדרש המועמד לרכוש את הביטוח ( הביטוח הינו הכרחי לקבלת ויזת סטודנט ראשונית ובלעדיו השגרירות אינה רשאית להנפיק ויזת סטודנט. תקופת כיסוי הביטוח הינה זהה לתקופת מתן ויזת סטודנט ראשונית). לאחר רכישת הביטוח על המועמד לגשת בהקדם לשגרירות בלארוס בישראל (תל אביב, רח׳ ריינס 3), על מנת להנפיק ויזת סטודנט. יש להיצטייד בביטוח בריאות בשפה אנגלית, דרכון בתוקף, תמונת פספורט וסכום כסף הנדרש לתשלום עבור הנפקת ויזת סטודנט על פי הנחיות שגרירות בלארוס באתר האינטרנט הרשמי.

 

שלב 5

על המועמד להגיע למינסק בתאריך מוגדר מראש ע״י נציגי הפרוייקט יחד עם שאר המשתתפים, כאשר חלה עליו חובה להצטייד בתיק מסמכים הבא:

כל המסמכים מתורגמים לשפה הרוסית כולל חותמת נוטריון ואפוסטיל:

 1.דרכון בתוקף.

 2.תעודת לידה. 

 3.תעודת בגרות מקורית עם גליון ציונים (חובה להגיע עם תעודת בגרות מקורית).

 4.אישור בריאות מרופא משפחה + אישור מפסיכיאטר.

 5.בדיקת איידס בתוקף (אינה עולה על חודשיים).

 6.במידה ונעשה שינוי שם או שם משפחה יש להצטייד במסמך רשמי המעיד על כך.

 7.תמונות פספורט – 6

        

תנאי קבלה לתוכנית 4 שנתית:

1. תעודת בגרות ( המועמד חייב להחזיק בתעודת בגרות מקורית מטעם משרד החינוך. זכאות לבגרות אינה קבילה. ממוצע בגרויות 85 ומעלה).

2. זכאות לתואר ראשון בהתאם לתנאים הנ״ל ובממוצע ציונים של 85 ומעלה.

3. ראיון אישי – כל סטודנט נדרש לעבור ראיון אישי עם נציגי הפרוייקט כתנאי קבלה הכרחי לפרוייקט.

4. מעבר מוצלח של בחינות הקורסים הנלמדים במסגרת המכינה בציון של 6 ומעלה (שיטת נקוד מקובלת מ0 עד 10) כתנאי קבלה הכרחי.

5. הגשת תיק מסמכים מלא ותקין לא יאוחר ממועד הנדרש.

שלבי תהליך הקבלה לפרוייקט:

שלב 1

*בחינת התאמת המועמד תיערך אך ורק לאחר קבלת המסמכים.

יש לשלוח בהקדם לדואר אלקטרוני של  פרוייקט את המסמכים הבאים, כקובץ סרוק:

1.תעודת בגרות מקורית המונפקת ע״י משרד החינוך, כולל גיליון ציונים.

2.דרכון בתוקף.

אישור בריאות מרופא משפחה, המעיד על מצבו הבריאותי של המועמד.

3.קורות חיים בעברית.

4. תואר ראשון המונפק ע״י משרד החינוך, כולל גיליון ציונים.

מרגע קבלת המסמכים, תוך שבוע עד עשרה ימים יישלח מייל למועמד הכולל החלטה אודות התאמתו לפרוייקט והמשך התהליך, במידה ונמצא מתאים. 

 

שלב 2

במידה והמועמד הינו מעוניין לקחת חלק בפרוייקט ונמצא מתאים , על המועמד לשלוח לדואר האלקטרוני מכתב בקשה להשתתפות בפרוייקט בהקדם. במייל יש לציין תוכנית לימודים בה הוא מעוניין (כולל או לא כולל מכינה קדם אקדמאית).

 

שלב 3

בטווח של שבוע נציג יאשר את קבלתו לפרוייקט, לאחר מכן המועמד נדרש לשלוח תוך שבעה ימים לאימייל קובץ סרוק של תירגום דרכון בתוקף לשפה הרוסית, עם חותמת נוטריון ואפוסטיל,

תרגום לשפה רוסית של תעודת בגרות מקורית, כולל גיליון ציונים כולל חותמת נוטריון ואפוסטיל. בתווך של עד שלושה שבועות מרגע קבלת המסמכים האוניברסיטה מנפיקה הזמנה ללימודים, אשר מועברת בדואר פנים לשגרירות בלארוס בישראל. כאשר ההזמנה תהיה מוכנה המועמד יקבל אישור למייל ועליו יהיה לרכוש ביטוח בריאות ״ הראל״ המונפק בשפה אנגלית אשר מותאם לבלארוס. את הביטוח יש לרכוש לתקופה של חודש ימים, בהתאם להנחיות נציגי הפרוייקט, אשר ידגישו את התאריכים המדוייקים עבורם נדרש המועמד לרכוש את הביטוח ( הביטוח הינו הכרחי לקבלת ויזת סטודנט ראשונית ובלעדיו השגרירות אינה רשאית להנפיק ויזת סטודנט. תקופת כיסוי הביטוח הינה זהה לתקופת מתן ויזת סטודנט ראשונית). לאחר רכישת הביטוח על המועמד לגשת בהקדם לשגרירות בלארוס בישראל (תל אביב, רח׳ ריינס 3), על מנת להנפיק ויזת סטודנט. יש להיצטייד בביטוח בריאות בשפה אנגלית, דרכון בתוקף, תמונת פספורט וסכום כסף הנדרש לתשלום עבור הנפקת ויזת סטודנט על פי הנחיות שגרירות בלארוס באתר האינטרנט הרשמי.

 

שלב 4

על המועמד להגיע למינסק בתאריך מוגדר מראש ע״י נציגי הפרוייקט יחד עם שאר המשתתפים, כאשר חלה עליו חובה להצטייד בתיק מסמכים הבא:

כל המסמכים מתורגמים לשפה הרוסית כולל חותמת נוטריון ואפוסטיל:

 1.דרכון בתוקף.

 2.תעודת לידה, מקור. 

 3.תעודת בגרות מקורית עם גליון ציונים (חובה להגיע עם תעודת בגרות מקורית).

 4.אישור בריאות מרופא משפחה מקור + אישור מפסיכיאטר.

 5.בדיקת איידס בתוקף (אינה עולה על חודשיים),מקור.

 6.במידה ונעשה שינוי שם או שם משפחה יש להצטייד במסמך רשמי המעיד על כך, מקור.

 7.תמונות פספורט – 6

 8.תואר ראשון כולל גיליון ציונים המונפק ע״י משרד החינוך, מקור.